Eniten takaisin perittiin asumistukea sekä opintotukea.
Yleisen asumistuen muutokset astuivat voimaan 1.4.2024.
Asiakkaiden huoli omista etuuksista näkyy Kelan puhelinpalvelussa.
Lisää muutoksia tukiin tehdään vielä huhtikuun jälkeenkin.