Sähköä säännösteltäisiin kohdistamalla katko esimerkiksi kaupunginosaan kerrallaan.