Poikkeusreitit jatkuvat aina syksyyn saakka.
Vika ratajärjestelmässä sijaitsee Tikkurilassa.
Tuonnin ja viennin lakko vaikuttaa muun muassa polttoaineen saatavuuteen.
Junaliikenne harvenee huhtikuun alusta alkaen.
Käytävä on poissa käytöstä parin päivän ajan.
Syynä harvennettuihin vuoroihin ovat vaikeat sääolosuhteet.
Osa linjoista liikennöi vain osittain.
Liikennekatko tulee vaikuttamaan merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjiin.
Uudistusta kokeillaan asteittain.
HSL tuo myös uuden lipputyypin valikoimaansa.
Maskipakkoa valmistellaan pikaisella aikataululla.