Intiaaniheimoilla on oma syvä viisautensa, joka perustuu monien sukupolvien oivalluksiin ja luontoyhteyteen.