Joitakin rajoitteita liputta matkustamiseen kuitenkin liittyy.