Haminan mursu päätettiin täyttää Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmiin.