Eläkkeelle jäänyt Marja Warghin arvonta antaa raittiin vaihtoehdon perjantaipullolle.