Tulosten mukaan suurinta lasku oli naisilla, jotka olivat seurantajakson ajan samassa suhteessa.