Miesomisteisissa yrityksissä sukupuolten välinen palkkaero on noin 10 prosenttia.
Tekstiiliyritys haluaa puuttua nyt palkkatasa-arvoon.