Raekuurojen aiheuttamat vauriot kannattaa korjata viipymättä.