Jos vettä tulee, sitä voi juoda, mutta viemäriin sen ei kannata antaa mennä.
Jos vettä tulee, sitä voi juoda, mutta viemäriin sen ei kannata antaa mennä.
Sähköä säännösteltäisiin kohdistamalla katko esimerkiksi kaupunginosaan kerrallaan.