Tulevina vuosina on odotettavissa sairaaloiden sulkemisia.
Myös vanhemmaksi tulleiden keski-ikä on noussut tasaisesti.
Viime vuonna laskua syntyvyydessä tuli HUSin alueella 1,5 prosenttia edellisvuodesta.