Osassa erän tuotteita on havaittu okratoksiini A:ta yli sallitun rajan. Löytynyt määrä ei kuitenkaan aiheuta akuuttia terveysvaaraa.
Lidlin mukaan tuotteissa on havaittu etyleenioksidia.
Takaisinvedettävät tuotteet kuuluvat mushie-tuotesarjaan ja kuluttajia pyydetään lopettamaan kyseisten astioiden käyttö.