Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä ja etenkin alle 30-vuotiailla.