Tutkija kehottaa välttämään stressiä ja viettämään aikaa enemmän perheen kesken.
Niin sanottuja kultaisia kysymyksiä kannattaa kysyä itseltään säännöllisin väliajoin.