Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.