Muun muassa liika kuumuus huoneessa voi aiheuttaa levottomuutta ja unettomuutta.