Kuva: Shutterstock

Siirryitkö koronapandemian vuoksi etätöihin? Katso millaisia veroetuja sinun on mahdollista saada

01.11.2020 18:15 - Lauri Kujanpää

Esimerkiksi työhuonevähennyksen määrä on 900 euroa, jos etätyöpäiviä on yli puolet.

Tuhannet suomalaiset ovat siirtyneet tänä vuonna etätöihin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. On siis hyvä muistaa, että kotioloissa työskentely voi tuoda erilaisia veroetuja.

Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikön ylitarkastaja Minna Palomäki kertoo Voice.fi:lle, että etätyötä tekevä voi vähentää verotuksessä esimerkiksi työhuoneeseen ja työvälineisiin liittyviä kustannuksia.

- Edellytysten täyttyessä, etätyötä tekevä voi vähentää esimerkiksi työhuoneeseen, työvälineisiin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyviä kustannuksia. Nämä ovat tulonhankkimiskuluja, joita kannattaa vaatia vähennettäväksi vain, jos kaikkien tulonhankkimiskulujen yhteismäärä on yli 750 euroa. Tämä johtuu siitä, että kaikille palkansaajille myönnetään automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys. Jos tulonhankkimiskuluja ei ole tätä enempää, ei vähennyksiä tarvitse vaatia.

Työhuonevähennyksen määrä on 900 euroa, jos etätyöpäiviä on yli 50 prosenttia kaikista työpäivistä.

- Palkansaaja, joka työskentelee kotona, voi tehdä joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai vähentää hänelle aiheutuneet todelliset kulut. Kaavamaisen työhuonevähennyksen määrä on 450 euroa, jos etätyöpäiviä on alle 50 prosenttia kaikista työpäivistä ja 900 euroa, jos etätyöpäiviä on yli 50 prosenttia kaikista työpäivistä. Kaavamaisen työhuonevähennyksen saamiseksi palkansaajan ei tarvitse osoittaa, että kuluja on tosiasiassa syntynyt. Riittää, että hän käyttää asuntoaan etätyössä.

Vaihtoehtona kiinteälle työhuonevähennykselle on vähentää todelliset kulut. Näitä ovat Palomäen mukaan esimerkiksi vuokra-, valaistus-, ja lämmityskulut sekä kalusteet.

- Näistä kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet, Palomäki sanoo.

Työhuonevähennystä koskevat luvut ( 900 ja 450 euroa) tulevat Verohallinnon vuosittain antamasta Yhtenäistämisohjeesta. Yhtenäistämisohje annetaan joulukuussa kuluvalle vuodelle. Tällä hetkellä on vielä voimassa vuotta 2019 koskeva yhtenäistämisohje ja vuoden 2020 verotusta koskevat luvut tulevat vasta joulukuussa.

- On siis ainakin teoriassa mahdollista, että työhuonevähennyksen määrät voivat vielä muuttua, Palomäki muistuttaa.

Tietokoneen voi verotuksessa ottaa huomioon, jos sellaisen on itse hankkinut. Yleensä työvälineet saadaan työnantajalta. (kuva: Shutterstock)

Työvälineet ja matkakulut

Työvälineitä, joita verotuksessa voi ottaa huomioon, ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö. Myös laajakaistan voi Palomäen mukaan vähentää.

- Yleensä työnantaja järjestää työntekijälle työvälineet. Etätyössä työntekijä voi hankkia osan työvälineistä itse. Jos palkansaaja hankkii työvälineitä itse, hän voi vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä.

 - Jos palkansaaja on hankkinut tietoliikenneyhteyden (esimerkiksi laajakaistan), hän voi vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on 50 prosenttia tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos hän käyttää yhteyttä osittain työkäytössä. Vähennyksen määrä on 100 prosenttia tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos hän käyttää yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

Jos työpaikalla käy normaalisti kokopäiväisesti, tai etätöiden ohella, kannattaa matkakulut ottaa myös huomioon. Palomäki muistuttaa, että kasvomaski kuuluu matkakuluihin, jos maskit ostaa itse. Maskikulut otetaan huomioon asunnon ja työpaikan välisissä matkoissa, jotka on taitettu kasvomaskisuosituksen jälkeen.

- Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää vain niiltä päiviltä, jolloin palkansaaja käy varsinaisella työpaikallaan työnantajan toimipaikassa. Vähennystä voi vaatia, jos matkakuluja on tätä enemmän. Matkakulut voi vähentää halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

- Jos palkansaaja käyttää kasvomaskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostaa maskit itse, hän voi vähentää maskien kustannukset asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. Vähennyksen määrä on kaavamainen kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona hän tekee vähennykseen oikeuttavan matkan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 13.8.2020 antaman kasvomaskisuosituksen jälkeen.

"Asunnon ja työpaikan välisille matkoille on 750 euron omavastuu. Vain sen ylittävät kulut ovat vähennyskelpoisia."

Matkakuluja laskiessa kannattaa muistaa se, että matkojen omavastuu on 750 euroa. Palomäki kertoo, että palkansaajia saattaa kohdata veronkorotus, jos vähennyksiä vaaditaan ilman perusteita.

- Vain sen ylittävät kulut ovat vähennyskelpoisia. On myös hyvä muistaa, että jos vähennyksiä vaaditaan perusteettomasti, voidaan palkansaajalle määrätä veronkorotus.

Milloin verovähennykset sitten tehdään? Asia tulee usein ajankohtaiseksi, kun palkansaajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen, mutta vähennyksiä voi huomioida jo muutosverokortissa.

- Palkansaaja voi ilmoittaa tulonhankkimiskulut ja matkakulut esitäytetyn veroilmoituksen saatuaan esimerkiksi OmaVerossa. Veroilmoitukset tulevat palkansaajille keväällä. Vaihtoehtoisesti vähennykset tulonhankkimiskuluista ja matkoista voi huomioida jo nyt muutosverokortilla, jolloin vähennykset näkyvät automaattisesti myös esitäytetyllä veroilmoituksella. Palkansaaja voi myös OmaVerossa käydä ilmoittamassa tulonhankkimiskuluja ja matkakuluja hakematta muutosverokorttia. Myös tällöin ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella sen saapuessa.

Kuitit ja muut tositteet kannattaa ehdottomasti säilyttää, vaikka niitä ei liitetä heti veroilmoitukseen.

- Veroilmoitukseen ei liitetä kuitteja tai selvityksiä. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa. Pyydettäessä palkansaajan on esitettävä kuitit ja annettava tarvittava selvitys aiheutuneista kustannuksista.

Lisätiedot etätyön vähennyksistä löydät Vero.fi-verkkosivuilta.

Voice.fi, Radio Nova ja Iskelmä ovat osa Bauer Mediaa.

Lue myös: Hiipuuko keskittymisesi kotona? Nappaa parhaat vinkit etätöihin

Kilpailut

Uusimmat