Englanninkieliselle puhujalle suomi, viro ja unkari ovat kaikkein hankalimpia Euroopassa puhuttuja kieliä opeteltaviksi.
Uuden suomalaistutkimuksen mukaan ihminen alkaa oppia kieltä jo sikiövaiheessa, raskauden loppuaikana.
Kun vieraskieliset keskustelevat englanniksi, he yleensä unohtavat tarkat kielioppisäännöt.