Esimerkiksi oman ajan puute voi kieliä siitä, että kumppani on tullut liian riippuvaiseksi seurastasi.
Aina parisuhde ei ole terveellä pohjalla, vaikka se siltä itsestä tuntuisikin.