Tuotteen käyttöä ei tule jatkaa.
Sähkölaitetta ladatessa on suositeltavaa käyttää alkuperäistä laturia, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.
Moni jättää puhelimen yöksi lataukseen, jotta se on aamulla täynnä ja valmiina päivän koitoksiin.