Lauhtuva sää saa tien pinnat muuttumaan vaarallisen liukkaiksi.
Sään lauhtuminen tuo myös ikäviä lieveilmiöitä.
Eri ketjuissa nastoista ollaan hieman eri mieltä.
Tiet muuttuvat luistinradoikso etelästä aina Ouluun asti.
Eri ketjuissa nastoista ollaan hieman eri mieltä.