Tiet muuttuvat luistinradoikso etelästä aina Ouluun asti.
Eri ketjuissa nastoista ollaan hieman eri mieltä.