Vastaavanlaista kaupunkimehiläistarhausta ei tiettävästi sijaitse muualla Euroopassa.
Pölyttäjät kaipaavat villejä luontoalueita elinympäristöikseen.
Pölyttäjien vaikutus luonnon kiertokulussa on valtava.