Huonosti koulussa pärjänneistä tytöistä tulee lihavia aikuisia

17.04.2013 18:28 -

Helsingin yliopistossa on löydetty yhteys naisten koulumenestyksen ja lihavuuden välillä.

Saija Alatuvan väitöstutkimuksen mukaan koulussa heikosti pärjäävillä tytöillä on muita tyttöjä suurempi todennäköisyys olla aikuisena ylipainoisia.

Tutkimuksessa asiaa selitetään tyttöjen tunnollisella suhtautumisella koulutyöhön: epäonnistuminen lisää stressiä, joka puolestaan saa syömään liikaa.

Jo aiemmin tutkimuksissa on havaittu, että huonosti koulussa pärjäävät tytöt käyttävät enemmän alkoholia ja tupakkaa kuin muut ja altistuvat sosiaaliselle syrjäytymiselle.

Alatupa selvitti tutkimuksessaan myös, että tytöillä hyperaktiivisuus ja pojilla aggressiivisuus ennustavat huonoa koulumenestystä. Lapsuuden häiriökäyttäytyminen on lisäksi yhteydessä aikuisiän koulutustasoon ja ammattistatukseen.

Englanninkielinen väitöskirja on luettavissa verkossa Helsingin yliopiston sivulla.

Kilpailut

Uusimmat