Talvivaara lomauttaa 246

08.01.2014 11:11 - Mika Kuki

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on saanut päätökseen kaikkia henkilöstöryhmiä koskeneet yt-neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena yhtiö lomauttaa vaiheittain 246 työntekijää toistaiseksi. Talvivaaran henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 530. Lomautuksilla tuetaan yhtiön yrityssaneerausta ja sopeutetaan henkilöstömäärä tämänhetkiseen tuotantomalliin, jossa malmin tuotanto on väliaikaisesti keskeytetty. Yhtiön mukaan biokasaliuotus ja metallien talteenotto jatkuvat normaaliin tapaan.

Kilpailut

Uusimmat