Kuva: Shutterstock

Nuorten huumekuolemien synkät yksityiskohdat julki - osa menestyi hyvin koulussa tai omalla alallaan

12.06.2024 20:15 - Rebekka Silvennoinen

Yli 80 prosentissa tapauksista nuoren huumekuolemaan liittyi kahden aineen samanaikainen käyttö.

Onnettomuustutkintakeskus tiedottaa teematutkinnastaan, josta selviää tietoja alle 25-vuotiaiden nuorten tapaturmaisista huumekuolemista viime vuonna Suomessa.

Aineistosta käy ilmi, että nuorten tapaturmaisia huumausainemyrkytyksiä oli viime vuonna yhteensä 79. Kaikista alle 25-vuotiaista Suomessa vuonna 2023 kuolleista 149:llä oli viitteitä huumausaineiden käyttöhistoriasta. 

Kuolemantapauksista 78 prosenttia oli miehiä ja 22 prosenttia naisia. Keski-ikä kuolleilla oli 20,9 vuotta. Alaikäisiä aineistossa oli kaksi. Huumeita käytettiin pääasiassa suun kautta, mutta myös nuuskaamalla.

– Meidän pitää unohtaa ajatus ja stigma siitä, että huumeisiin kuolleet nuoret tulisivat päihdetaustaisista perheistä tai vaikeista oloista. Nuorten huumekuolemat koskettavat meitä kaikkia. Näistä nuorista osa menestyi hyvin koulussa tai sen ulkopuolella omalla alallaan, toteaa tutkinnanjohtaja Hanna Tiirinki tiedotteessa.

Nuorten huumekuolemia ilmeni 17:llä hyvinvointialueella sekä Helsingin kaupungissa. Tapahtumapaikkana oli usein yksityisasunto tai nuoren koti. Kuolema tapahtui usein nuoren nukkuessa. 

Nuorten huumekuolemat liittyivät useimmiten opioidien ja bentsodiatsepiinien samanaikaiseen käyttöön. Yli 80 prosentissa tapauksista löytyi merkkejä molempien aineryhmien samanaikaisesta sekakäytöstä. 

Opioidien ja keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen sekakäyttö voi aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman matalillakin pitoisuuksilla, tiedottaa Otkes.

– Päihderiippuvuus on sairaus siinä missä mikä tahansa muukin sairaus. Sairauksia voidaan hoitaa. Myös mielenterveyden ongelmia pitää voida hoitaa – kuolleista nuorista yli 70 prosentilla oli tunnistettuja mielenterveyden ongelmia. Nyt meiltä puuttuu työkaluja ja toimintamalleja, Tiirinki summaa. 

Lue myös: Kela varautuu valtaviin leikkauksiin - vaikuttaa myös asiakkaille annettaviin palveluihin

Lue myös: Saitko THL:ltä tällaisen tekstiviestin? Kyseessä huijaus

Lue myös: Lähisuhdeväkivalta on saanut uusia piirteitä - yleisimmin selvä kaava kuitenkin toistuu

Lähde: Onnettomuustutkintakeskus

Kilpailut

Uusimmat