Kuva: Shutterstock

Poliisi muistuttaa kissanomistajia vastuullisuudesta - ethän jätä kissaa heitteille?

06.08.2023 12:15 - Sanni Seppä

Poliisi kirjoittaa, että laki velvoittaa lemmikinomistajaa pitämään huolta kissastaan, mutta sitä tulkitaan usein väärin tai sen määräyksiä ei edes tunneta.

Itä-Suomen Poliisi on halunnut herätellä kissanomistajien vastuuntuntoa blogitekstissään. Kissa on Suomessa koiran ohella suosituin lemmikkieläin. Suomessa arvioidaan olevan noin 600 000 -1 000 000 kissaa, joista joka vuosi hylätään arviolta 20 000. Harhaluulo siitä, että kissan voisi vapaasti päästää ulos missä vain, elää sitkeästi yhteiskunnassamme edelleen. Poliisi saakin vuosittain useita ilmoituksia kissoihin liittyen. Vaikka laki velvoittaa lemmikinomistajaa pitämään huolta kissastaan, sitä tulkitaan usein väärin tai sen määräyksiä ei edes tunneta.  

Mitä laki sanoo asiasta?   

Kissoista on säädetty lakeja pääosin metsästys-, eläinsuojelu-, ja järjestyslaissa. Tämän lisäksi Suomi kuuluu eurooppalaisen yleissopimuksen piiriin. Tarkennukset kansalliseen lainsäädäntöön löytyvät valtioneuvoston asetuksesta koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta, kerrotaan Itä-Suomen Poliisin kirjoittamassa blogikirjoituksessa.

Järjestyslain mukaan kissaa ei saa päästää taajama-alueella lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, tori-aikana torille tai esimerkiksi urheilukentälle. Myös kuntopoluilla ja vastaavilla kissan tulee ulkoilla kytkettynä, ei vapaana. Taajaman ulkopuolella kissaa ei tarvitse pitää kytkettynä, mutta eläintä ei saa sielläkään hylätä tai jättää heitteille.  

Poliisi muistuttaa Facebook-julkaisussaan, että osa kissoista on ulkoiluun tottuneita kotikissoja, joista huolehditaan vastuullisesti. Kansalliset eläinsuojeluviranomaiset kuten poliisi eivät ole tähän saakkakaan tulkinneet oman pihapiirin ulkopuolella olevaa kissaa hylätyksi tai heitteille jätetyksi siten kuten yleissopimuksessa on kuvattu. Vain osa on heitteille jätettyjä, jotka hankkivat ravintonsa luonnosta ilman ihmisen huolenpitoa. 

Poliisi kertoo tarkentavassa Facebook-päivityksessään, että Suomessa astuu 1.1.2024 voimaan asiaa koskeva laki eläinten hyvinvoinnista.  

"Kyseisen säännöksen 6 §:n 2 momentin mukaan hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta eikä hylätä. Säännökseen liittyvän hallituksen esityksen (HE 186/2022 vp, s. 89) mukaan eläimen hylkäämisellä tarkoitettaisiin sellaista eläimen heitteille jättämistä, jossa eläimen pitäjä ei enää millään tavoin huolehdi eläimen hyvinvoinnista eikä hän ole siirtänyt eläimen hoitovastuuta millekään muulle tähän suostumuksensa antaneelle taholle", poliisi selventää. 

Hylkäämisellä voitaisiin tarkoittaa esimerkiksi asetelmaa, jossa lemmikkikani päästettäisiin luontoon ja sen oletettaisiin pärjäävän omillaan. Toinen esimerkki hylkäämisestä on eläimen jättäminen asuntoon sieltä itse pois muuttaessa. Selvää siis on, ettei kissaa saa missään olosuhteissa hylätä tai jättää heitteille. 

Suomessa hylätään tuhansia kissoja joka vuosi. (kuva: Shutterstock)

On myös muistettava, että vaikka metsästyslain mukaan villiintynyt kissa on rauhoittamaton eläin, voi sen laiton tappaminen olla eläinsuojelurikos tai vahingonteko. Metsästyslaki koskee ainoastaan villiintynyttä kissaa, ei kotikissaa. Voi olla kuitenkin vaikeaa tehdä ero kotikissan ja villiintyneen kissan välille, joten epäillyn villikissan liikkuessa esimerkiksi omassa pihapiirissä, kannattaa eläintä ensisijaisesti ajatella löytöeläimenä. Kissa kannattaa siis ennemmin ottaa kiinni kuin tappaa. Metsästyslain mukaan villiintyneeseen kissaan sovelletaan, mitä rauhoittamattomista eläimistä säädetään. 

Miten toimia ongelmatilanteessa?   

Vaikka pihapiirissä kulkevista kissoista ei usein koidukaan harmia, voi ongelmatilanteita joskus syntyä. Jos pihapiirissäsi liikkuu ongelmatilanteita aiheuttava kissa, kannattaa asiasta keskustella sen omistajan kanssa ja ratkoa tilannetta sitä kautta. Jos taas epäilet kissan olevan heitteillä, voit olla yhteydessä kunnan eläinlääkäriin tai poliisiin.  

Lemmikinomistajalla on velvollisuus pitää hyvää huolta karvakaveristaan. (kuva: Shutterstock)

Lue myös: Miten vilvoitat lemmikin helteellä - ota tärkeä muistilista haltuun

Lue myös: Saako parvekkeella tupakoida? Asiantuntijan mukaan vastaus ei ole yksinkertainen

Lue myös: Kuinka monta pussilakanaa mahtuu viiden kilon pesukoneeseen? Lasketaanko kilomäärä kuivan vai märän pyykin perusteella?

Lähde ja lisätiedot: Poliisi, PoliisiEläintieto

Artikkelia on muokattu 7. elokuuta. Juttuun on päivitetty tieto siitä, ettei järjestyslaki kiellä kissan vapaana liikkumista kokonaan. Lisäksi kappaletta metsästyslaista on täydennetty. Artikkeliin on päivitetty myös 10. elokuuta informaatiota Poliisin tarkentavan Facebook-julkaisun jälkeen. Poliisi muistuttaa, että kaikki ulkona liikkuvat kissat eivät ole heitteillä, vaan ulkoiluun tottuneita kotikissoja. Myös heitteille jättämisen merkitystä on tarkennettu.

Kilpailut

Uusimmat