Potilastiedon arkisto käyttöön

10.11.2014 13:53 - Jussi Häkkilä

Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään kansallista Potilastiedon arkistoa. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista järjestelmistään. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenäisessä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta. Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön vaiheittain eri puolilla Suomea. Keski-Pohjanmaalla valtakunnallinen Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön julkisessa terveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa tämän kuun aikana.  Potilastiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttöönotto Suomessa laajenee.

Kilpailut

Uusimmat