Oulun yliopisto selvittämään uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksia

04.08.2016 14:50 - Jussi Häkkilä

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa tullaan selvittämään varhaiskasvatuksen lainsäädännössä tapahtuneiden viimeaikaisten muutosten kokonaisvaikutuksia.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa tullaan selvittämään varhaiskasvatuksen lainsäädännössä tapahtuneiden viimeaikaisten muutosten kokonaisvaikutuksia. Tutkimus hakee vastauksia kysymyksiin, millaisia taloudellisia ja laadullisia vaikutuksia lakiuudistuksella on, ja kuinka eri tahojen ja osapuolten näkemykset varhaiskasvatuslain vaikutuksista suhteutuvat toisiinsa.
Viimeisimmät varhaiskasvatusta koskevat lainsäädäntömuutokset astuivat voimaan tämän kuun alussa. Näiden muutosten myötä kunnilla on mahdollisuus rajata lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen 20:een tuntiin viikossa ja kasvattaa päiväkotien lapsiryhmien kokoa.

Kilpailut

Uusimmat