Suomen vesilintujen tila huolestuttaa – katso listasta, mille lajeille kuuluu huonoa

18.03.2013 17:26 -

Ympäristöjärjestö Birdlifen mukaan monien vesilintulajien kannat ovat vähentyneet huolestuttavasti.

Birdlifen mukaan Suomessa on uhanalaisia vesilintulajeja nyt kolme kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Peräti 19 kosteikkolintua ja 8 suolintua luokitellaan nykyään uhanalaiseksi.

Syynä ikävään kehitykseen on vesistöjen rehevöityminen. Siitä on seurannut ravintoketjujen muutos ja vesistöjen umpeenkasvu.

Viime aikoina muun muassa seuraavien lintulajien kannat ovat merkittävästi vähentyneet:

– mustakurkku-uikku
– haapana
– jouhisorsa
– heinätavi
– punasotka
– tukkasotka (kuvassa)
– nokikana
– suokukko
– vesipääsky
– riekko
– metsähanhi

Birdlifen mukaan ihminen voi omilla toimillaan parantaa tilannetta. Tällaisia toimia on muun muassa turvetuotannosta sekä tekoallas- ja kaivoshankkeista luopuminen hyvillä lintusoilla. Järjestö toivoo myös, että vähentyneiden riistavesilintujen metsästystä rajoitettaisiin.

Kilpailut

Uusimmat