Auringonvaloon jätetty esine saattaa muodostaa polttopisteen ja sytyttää paloherkkää materiaalia tuleen.
Orivedellä tapahtui tulipalo postinjakelun toimipisteessä.
Jatkojohtoja ei tulisi käyttää jatkuvassa käytössä, koska liiallinen kuormitus voi aiheuttaa johdon ylikuumentumisen ja pahimmassa tapauksessa palovaaran.
Sähkölaitteesta alkaneiden tulipalojen määrä väheni ilahduttavasti edellisvuodesta.
Leivänpaahtimesta lähtenyt palo voi levitä nopeastikin.
Huolehdi myös hiilten ja tuhkien asianmukaisesta siivoamisesta.
Tuotteen käyttöä ei tule jatkaa.
Takaisinveto koskee tuotetta sen kaikissa värivaihtoehdoissa.
Akku voi tulla vaaralliseksi esimerkiksi vioittuessaan.
Palohälytin ei välttämättä ehdi hälyttää pihalla syttyvästä palosta tarpeeksi ajoissa.
Akku voi tulla vaaralliseksi esimerkiksi vioittuessaan.
Heti mökille saavuttaessa tulisi tarkistaa, että kaikki ovat turvallisuusasioista perillä.
Rappukäytävässä joutuu vain itse pelastettavaksi, toteaa suomalainen palomies Sami.
Los Angelesissa riehuvat parhaillaan kammottavat metsäpalot.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt laajan selvityksen sähkölaitteiden aiheuttamista tulipaloista.
Ruotsin Gävlen kuuluisa olkipukki ei tänäkään vuonna selvinnyt jouluun asti.