5 asiaa, joita naiset toivovat esimiehiltään

22.03.2016 13:35 - Pauliina Jokinen

Hyvä esimies haastaa, ja oppii tuntemaan alaisensa. Muun muassa nämä kaksi tekijää listattiin tärkeäksi, kun naisten mielipidettä asiaan selvitettiin. 

Ihmiset menestyvät työelämässä, kun he saavat tehdä motivoivaa ja merkityksellistä työtä. Tämä ei varmasti tule yllätyksenä - haluaahan jokainen olla tärkeä ja toivoo tekemällään työllä olevan jokin syy. Kansainvälinen ICEDR-tutkimus selvitti, mitä asioita naiset toivovat työelämään ja milloin he kokevat elementissään.

Tutkijat onnistuivat selvittämään viisi seikkaa, jotka nuoret naiset nostivat esille.

"Tunne minut"

Työntekijät toivoivat esimiestensä tuntevan heidät: vahvuudet, intohimon kohteet, toiveet ja halut. Näin he kokivat pääsevänsä lähemmäksi omaa potentiaaliaan.

"Haasta minut"

Naiset toivoivat pääsevänsä kehittämään kykyjään ja oppivansa jatkuvasti uutta. He kokivat tämän tapahtuvan uusien haasteiden kautta.

"Auta minua verkostoitumaan"

Kukaan ei menesty ilman muita ja etenkin uran alkuvaiheissa verkostoituminen edesauttaa merkittävästi. Alkuun voi olla kuitenkin vaikea päästä, ilman esimiehen tai työyhteisön apua. Suhteiden luominen, mentorin hankkiminen, verkostot ja sponsorit auttavat urakehityksessä varmasti."

"Inspiroi minua"

Naiset kertoivat tuntevansa työnsä motivoivaksi, kun he ymmärsivät, miksi työtä tehdään ja he inspiroituivat työtehtävistään.

"Päästä minut valloilleni"

Työntekijät toivoivat äänensä tulevan kuulluksi ja pääsevänsä näyttämään osaamistaan. Nuoret naiset kokivat kehittyvänsä parhaiten työelämässä, kun he lopulta saivat kokeilla omia siipiään ja ottavan ohjat omiin käsiinsä.

Lähde: ICEDR

Kilpailut

Uusimmat