Erityisherkkyys voi tehdä sinusta muiden silmissä vaikean, aikaansaamattoman henkilön - ja hyvän kuuntelijan.
Psykologi ja kirjailija Heli Heiskanen suomalainen työelämä vaatii ihmiseltä yltiösosiaalisuutta ja verkostoitumista, mikä voi olla kuormittavaa introvertille luonteelle.
Näyttelijä Anu Sinisalo mietti vuosia, miksi hän on aina väsynyt sosiaalisten tilanteiden jälkeen.
Kolme suomalaista naista kertoivat toimittajalle näkemyksensä siitä, millaista on olla erityisherkkä ihminen.
Erityisherkkä ihminen innostuu löytäessään samanhenkisen ihmisen.
Joudutko usein tilanteisiin, joissa ihmiset uskoutuvat sinulle? Silloin saatat olla erityisherkkä.
Herkkyys voi auttaa sinua esimerkiksi etenemään työelämässä.
Ihmissuhteet ovat monimutkaisia. Toisen huomioonottamiseen kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota, jos kumppanina on erityisherkkä ihminen.
Erityisherkkyys tuo elämään lisäväriä ja tunnerikkautta, mutta se voi myös kuormittaa.
Elaine N. Aron on tutkinut erityisherkkiä ihmisiä viimeisen 20 vuoden ajan. Hänen mukaansa erityisherkkä on parisuhteessa erilainen kuin vähemmän herkkä kumppani.
Elaine N. Aronin Erityisherkkä ihminen -kirjan myötä mediassa on alettu enemmän puhua erityisherkistä ihmisistä. Tiedätkö jo herkän ihmisen tuntomerkit?
Empaattisuudella ja erityislaatuisella herkkyydellä varustettu ihminen ylikuormittuu helpommin, kun elämä on hektistä. On kuitenkin tapoja, joilla hän voi tasapainottaa oloaan.
Osa meistä on varustettu hienovaraisemmin tuntosarvin. Erityisherkkä ihminen on hermostollisilta ominaisuuksiltaan sellainen, että hän reagoi helpommin erilaisiin ärsykkeisiin. Nyt voit tarkistaa kuudesta faktasta, kuulutko erityisherkkiin.